WEKSEL IN BLANCO, weksel własny in blanco, weksle in blanco, wypełnienie weksla in blanco, uzupełnienie weksla in blanco, obowiązkowe elementy weksla - zagadnienia te są opisane w praktycznym poradniku pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba". Z poradnika tego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo i bezpiecznie wypełnić weksel in blanco, gdy na podstawie tego weksla trzeba domagać sie zapłaty od kontrahenta. Dowiedzą się Państwo jak wypełnić weksel in blanco gdy nie ma do niego sporządzonej deklaracji wekslowej. Weksel in blanco jest bardzo ciekawym narzędziem. Weksel in blanco jest dla wierzyciela bardzo pożyteczny. Jednak weksel in blanco stanowi dla wierzyciela wielką korzyść tylko wtedy, gdy weksel ten zostanie prawidłowo wypełniony. A prawidłowe wypełnienie weksla in blanco nie jest sprawą łatwą. Gdy rzadko ma się do czynienia z wekslem in blanco, to wypełniając go bardzo łatwo można popełnić błąd. A weksel in blanco wypełniony błędnie nie spełnia swoich zadań. Dlatego w interesie każdego posiadacza weksla in blanco jest posiadanie wiedzy umożliwiającej prawidłowe wypełnienie weksla in blanco. Poradnik pt. „Weksel in blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba” jest niezbędny dla wszystkich osób które mają do czynienia z wekslem in blanco. Informacje dotyczące weksla in blanco zawarte w tym poradniku przydadzą się zarówno osobom które mają sporadycznie do czynienia z wekslem in blanco, jak również przydadzą się osobom które często się z nim stykają. Odnośnie weksli wiedza w społeczeństwie jest bardzo mała. A jednocześnie weksel in blanco funkcjonuje w obrocie masowo. Nawet osoby, które mają często styczność z wekslami in blanco swoją wiedzę na temat weksli in blanco opierają na powierzchownych, można by powiedzieć że wręcz stereotypowych wiadomościach. Często nawet profesjonalni prawnicy nie mają wiedzy na temat weksli, a co za tym idzie nie wiele wiedzą na temat weksli in blanco. Dlatego w interesie każdej osoby, która ma lub może mieć styczność z wekslem in blanco jest posiadanie wiedzy zawartej w poradniku pt. „Weksel in blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba”. W poradniku tym, w sposób maksymalnie prosty i zrozumiały dla wszystkich zawarta jest wiedza dotycząca wypełniania weksla in blanco. Z poradnikiem tym wypełnienie weksla in blanco jest proste. A co najważniejsze wypełniając weksel in blanco korzystając z wskazówek zawartych w poradniku pt. „Weksel in blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba” masz pewność, że jest on wypełniony zgodnie z prawem. A dla każdego posiadacza weksla in blanco jest to podstawowa sprawa. Bo tylko prawidłowo uzupełniony weksel in blanco jest wartościowy dla jego posiadacza. Weksel in blanco jest przede wszystkim wykorzystywany jako zabezpieczenia wykonania jakiegoś innego stosunku prawnego. W takich sytuacjach wierzyciel otrzymuje weksel, który najczęściej zawiera tylko podpis wystawcy weksla. Weksel in blanco jest to po prostu weksel nie do końca wypełniony. W obrocie gospodarczym występują najczęściej weksle in blanco zawierające tylko podpis wystawcy weksla. Gdy przychodzi chwila gdy posiadacz weksla, czyli wierzyciel wekslowy chce skorzystać z tego weksla in blanco, to musi on uzupełnić ten weksel in blanco wpisując na nim wszystkie inne elementy niezbędne do ważności weksla. Dochodzić zapłaty na podstawie weksla można bowiem tylko wtedy, gdy weksel in blanco został całkowicie uzupełniony, tj. gdy zostały na nim wpisane wszystkie elementy niezbędne do ważności weksla. Gdy taki wierzyciel ma przystąpić do wypełnienia weksla in blanco, to nagle uświadamia sobie że nie wie jak tego dokonać. A na wekslu liczy się każde słowo, a nawet każda pojedyncza litera. Często posiadacz weksla in blanco nie jest tego świadomy i nie zachowując dużej ostrożności przy wypełnianiu weksla in blanco, zrobi to nieprawidłowo. A jeśli weksel in blanco zostanie wypełniony nieprawidłowo, to często zamiast pomóc posiadaczowi weksla in blanco otrzymać zapłatę, nie spełnia on swojej roli. Nieprawidłowe wypełnienie weksla in blanco może utrudnić dochodzenie zapłaty na podstawie tego weksla lub nawet może uniemożliwić dochodzenie zapłaty na podstawie tego weksla. Dlatego tak istotnym jest prawidłowe wypełnienie weksla in blanco. Posiadając weksel in blanco trzeba korzystać z każdej okazji, dzięki której można się dowiedzieć jak poprawnie wypełnić weksel in blanco. W poradniku pt. „Weksel In blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba” są zawarte wszystkie informacje bezcenne dla każdego posiadacza weksla in blanco, niezbędne do tego, żeby prawidłowo wypełnić weksel in blanco, tak żeby weksel ten stanowił mocną podstawę do skutecznego dochodzenia zapłaty. Często w praktyce ma miejsce taka sytuacja, w której wręcza się weksel in blanco, a nie sporządza się do takiego weksla in blanco deklaracji wekslowej. W takich wypadkach wierzyciel wekslowy już w ogóle nie wie jak mam poprawnie wypełnić weksel in blanco. Ale nawet takie przypadki są opisane w poradniku pt. „Weksel in blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba”. W poradniku tym „krok po kroku” opisano jak należy wypełniać weksel in blanco do którego nie sporządzono deklaracji wekslowej. Oczywiście tak samo prosto w poradniku tym opisana jest też procedura wypełniana weksla in blanco, do którego jest sporządzona deklaracja wekslowa. Tak samo „krok po kroku” w sposób maksymalnie prosty i jednocześnie kompletny pokazane jest jak należy uzupełnić weksel in blanco do którego jest sporządzona deklaracja wekslowa. Informacje zawarte w poradniku pt. „Weksel in blanco – jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba” pozwalają więc posiadaczowi każdego weksla in blanco prawidłowe jego uzupełnienie.

 

 

"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - Marek Zwoliński

Gwarancja satysfakcji: 30 dni

Ilość stron: 23

Forma: poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

weksel in blanco

 

 

 

 


"Posiadaczu weksla in blanco! Dowiedz się jak zamienić go na pieniądze, nie ryzykując przy tym ani grosza"

 

 

WAŻNE: w tym poradniku jest wyjaśnione, jak krok po kroku należy prawidłowo wypełnić weksel in blanco, żeby bez problemu odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego.

Czy gdyby istniał sposób, dzięki któremu mógłbyś nie martwić się dłużnikiem i szybko i na dodatek łatwo odzyskać Twoje pieniądze, to czy chciałbyś go poznać?

Myślę, że na pewno tak. Bo to bardzo przyjemna perspektywa. Prawda?

Tylko wyobraź sobie, że masz weksel in blanco podpisany przez dłużnika. Dłużnik wekslowy nie wypełnia swoich zobowiązań. Zawsze to jakiś problem, ale Ty się nie martwisz, bo masz podpisany przez niego weksel in blanco. Jako wierzyciel wiesz przecież, że nie ma dla Ciebie lepszej sytuacji niż ta, w której posiadasz weksel in blanco Twojego dłużnika. Najważniejsze co musisz wtedy zrobić, to prawidłowo wypełnić weksel in blanco.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla in blanco szybko (bo nie trzeba przeprowadzać rozprawy sądowej) i tanio (bo tylko za 1/4 normalnej opłaty sądowej) uzyskasz w sądzie nakaz zapłaty. Na podstawie tego nakazu zapłaty możesz (za pośrednictwem Komornika) od razu zajmować majątek dłużnika.

Jednak bardzo często nie jest tak słodko. Gdy nie masz potrzebnej wiedzy, to może być zupełnie inaczej.

 

Bądźmy szczerzy, jeśli nie interesujesz się wekslami, to na pewno nie masz wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia weksla.

Co wtedy się dzieje?

Wypełniasz weksel in blanco w celu uzyskania na jego podstawie należnych Tobie  pieniędzy i ... . I pieniędzy nie otrzymujesz.

Zamiast odzyskać Twoje pieniądze tracisz nerwy, zdrowie, czas i dodatkowo jeszcze pieniądze. Nie tylko te pieniądze, których nie otrzymałeś, ale także te, które musisz dodatkowo wydać.

Czy taki scenariusz wydaje się Tobie nierealny?

Jeśli tak, to pomyśl przez chwilę. Prawo wekslowe to jedna z najtrudniejszych dziedzin prawa. Zawiera wiele bardzo specyficznych i wyjątkowych regulacji. A to przede wszystkim prawo wekslowe reguluje kwestię wypełniania weksla. Ponadto, oprócz prawa wekslowego, znajdują tu zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Wszystko to jest więc bardzo złożone. Weksel jest dokumentem bardzo sformalizowanym. Każde słowo na nim wpisane jest bardzo istotne. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Na szczęście Ty czytając ten tekst, jesteś już tego świadomy. Czy wiedząc to wszystko dalej uważasz, że prawidłowe wypełnienie weksla jest oczywistością? Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.

Ja jednak wiem, że zamiast oczywistych korzyści z posiadanego weksla in blanco podpisanego przez Twojego dłużnika, możesz mieć z nim problemy.

A przecież posiadanie weksla in blanco ma Tobie ułatwić życie. Po to przecież otrzymałeś weksel in blanco od swojego dłużnika, żeby zabezpieczyć Twoje interesy. I weksel in blanco może doskonale spełniać swoje zadanie.

 

Prawidłowo wypełniony weksel pozwoli Ci odzyskać Twoje pieniądze i wywołać szacunek i respekt dłużników.

Gdy jednak źle wypełnisz weksel in blanco, to zamiast szacunku, spotkasz się tylko z lekceważeniem i  śmiechem dłużników. Na pewno nie chciałbyś, żeby Twoje sprawy przybrały taki obrót.

Dlaczego jednak w praktyce taka sytuacja często ma miejsce? Najczęściej po prostu dlatego, że nieprawidłowo uzupełniasz weksel in blanco. W ten sposób sam zamykasz sobie drogę do odzyskania Twoich pieniędzy.

Jeśli dotarłeś na tę stronę, to powinieneś już wiedzieć, że czasem, nawet mała i nieistotna pomyłka w treści weksla, może powodować dla Ciebie negatywne konsekwencję.

 

Mała pomyłka czy też zwykła nieścisłość może doprowadzić nawet do nieważności weksla.

Może nawet zdajesz sobie sprawę z wagi prawidłowego wypełnienia weksla, ale myślisz, że tylko prawnik może Ci pomóc. Jednocześnie twierdzisz, że usługi prawników są na pewno bardzo drogie. I w ten sposób nie korzystasz z porady żadnego profesjonalisty.

A nawet jeżeli już chcesz udać się do prawnika, to nie wiesz do którego, bo przecież nie każdy prawnik zna się na wekslach.

Co wobec tego, jako rozsądny człowiek, powinieneś zrobić, gdy posiadasz weksel in blanco Twojego dłużnika?

Powinieneś zamówić poradnik pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba". Zadbaj o Twoje interesy, kliknij i zamów ten poradnik.

"Co zyskasz kupując ten poradnik?"

W poradniku pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" znajdziesz niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia weksla in blanco oraz całą procedurę, prowadzącą Cię krok po kroku przez proces wypełniania weksla in blanco.

Korzyści jakie uzyskasz dzięki wiedzy zawartej w tym poradniku:

dowiesz się jak wypełnić weksel in blanco do którego nie ma sporządzonej deklaracji wekslowej

poznasz procedurę prowadzącą Cię krok po kroku przez proces wypełniania weksla in blanco - już bardziej prosto nie możne tego przedstawić

dowiesz się jakie elementy trzeba obowiązkowo wpisać na wekslu, żeby był on ważny - dzięki temu nie pozwolisz dłużnikowi łatwo się wykręcić

 bardzo szybko nauczysz się prawidłowo wypełniać weksle in blanco - oszczędzasz czas i pieniądze

zaoszczędzisz na prawniku - co najmniej kilkaset złotych

prawidłowo wypełniony weksel pozwoli Ci odzyskać Twoje pieniądze

zdobędziesz respekt i szacunek dłużników

dochodząc w sądzie zapłaty na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla szybko i tanio (tylko 1/4 normalnej opłaty sądowej) uzyskasz nakaz zapłaty - oszczędzasz czas, pieniądze i nerwy

wiedzę zawartą w tym poradniku będziesz wykorzystywał wielokrotnie

zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci bardziej świadomie  zabezpieczać swoje interesy

Ciesz się tymi korzyściami i już teraz zamów ten praktyczny poradnik.

"Dodatkowe bezpłatne praktyczne poradniki"

Warto zamówić poradnik pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba"  ponieważ razem z nim otrzymasz dodatkowo bezpłatnie:

1. Poradnik pt. " Jak odzyskać pieniądze w sądzie"

Przyda Ci się gdy będziesz musiał odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego.

Sam z niego korzystam za każdym razem, gdy piszę pozew o zapłatę.

 

Wartość: 27 zł

Tyle oszczędzisz kupując poradnik pt. "Weksel in blanco"

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco" a poradnik pt. "Jak odzyskać pieniądz w sądzie" otrzymasz bezpłatnie

i

2. Poradnik pt. "Wzory pism - dochodzenie należności przed sądem"

Przyda Ci się gdy będziesz musiał odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego.

Sam z niego korzystam za każdym razem, gdy piszę pozew o zapłatę.

 

Wartość: 27 zł

Tyle oszczędzisz kupując poradnik pt. "Weksel in blanco"

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco" a poradnik pt. "Wzory pism - dochodzenia należności przed sądem" otrzymasz bezpłatnie

i

3. Wzór weksla własnego wraz z przykładem poprawnie wypełnionego weksla

(do samodzielnego wypełniania)

Wzór weksla własnego nie jest sprzedawany oddzielnie

Wartość: 10 zł

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco" a "Wzór weksla własnego" otrzymasz bezpłatnie

oraz

4. Słownik terminów wekslowych

W stosunku do weksli używa się wielu specyficznych terminów wywodzących się z języków obcych, z języka staropolskiego czy też ze zwyczajów dotyczących obrotu wekslowego. W powszechnym użyciu terminy te nie są często używane lub też są używane błędnie. Aby poszerzyć Państwa wiedzę w tym temacie oraz wpłynąć na poprawność stosowania terminologii wekslowej do publikacji pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" dołączam jeszcze "Słownik terminów wekslowych". Na pewno w wielu sytuacjach słownik ten bardzo się Państwu przyda . 

Poradnik nie jest sprzedawany oddzielnie

Wartość: 25 zł

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco" a "Słownik terminów wekslowych" otrzymasz bezpłatnie

 

oraz

5. Raport pt. "Opłata skarbowa od weksli", z którego dowiedzą się Państwo:

 jaka była wysokość opłaty skarbowej od weksla,

kiedy powstawał obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od weksla,

jakie organy były właściwe w sprawach opłaty  skarbowej od weksla,

jakie weksle były wcześniej zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej,

w jaki sposób prawidłowo uiszczało się opłatę skarbową od weksla,

jakie problemy powodowała kiedyś  opłata skarbowa od weksla.

Poradnik nie jest sprzedawany oddzielnie

Wartość: 25 zł

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco" a raport pt. "Opłata skarbowa od weksli" otrzymasz bezpłatnie

 

Zamów poradnik pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" i pamiętaj, że razem z nim otrzymasz bezpłatnie:

wzór weksla własnego

oraz cztery bardzo przydatne w praktyce poradniki:

"Jak odzyskać pieniądze w sądzie"

"Wzory pism - dochodzenie należności przed sądem"

"Słownik terminów wekslowych"

"Opłata skarbowa od weksli".

Wartość tych dodatków wynosi łącznie 114 zł, czyli dużo więcej niż cena którą mi zapłacisz za poradnik pt. "Weksel in blanco". Mimo to Ty otrzymujesz je bezpłatnie, jako dodatek do poradnika pt. "Weksel in blanco".

Czy już zauważyłeś jak korzystna dla Ciebie jest ta oferta? 


 

"Całkowite bezpieczeństwo transakcji - 30 dniowa gwarancja satysfakcji"

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości to wiedz o tym, że możesz bez żadnych obaw zamówić ten poradnik, ponieważ otrzymujesz ode mnie 30 dniową gwarancje satysfakcji.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wpłaty pieniędzy uznasz, że jesteś niezadowolony z tego zakupu, to wystarczy że zawiadomisz mnie o tym, a ja zwrócę Ci Twoje pieniądze, które zapłaciłeś mi za ten poradnik - tak właśnie działa 30 dniowa gwarancja satysfakcji.

Widzisz więc, że zakup tego poradnika jest całkowicie bezpieczny, bo Ty niczym nie ryzykujesz.

Zamawiając ten poradnik możesz tylko zyskać.


"Ile to kosztuje?"

A ile zapłacisz za poradnik pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" i wszystkie związane z nim korzyści?

Mniej niż wynosi cena najprostszej porady prawnej.

Co więcej, za taką cenę nie masz nawet szans na uzyskanie rzetelnej porady prawnej na ten temat.

A jeszcze wyobraź sobie ile możesz stracić, gdy nie zadbasz o swoje interesy nie dbając o prawidłowe wypełnienie weksla in blanco? Z pewnością są to bardzo duże kwoty. Kwoty których posiadanie było sensem całej transakcji, której zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Dodaj do tych kwot jeszcze koszty stresów, utraconego zdrowia i czasu.

Zastanów się czy chcesz ponosić takie koszty, w sytuacji gdy tak łatwo możesz ich uniknąć.

Jeżeli więc zależy Ci na Twoich pieniądzach, to nie czekaj już dłużej i zamów poradnik pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba".

Ważne: To nie wydatek. To inwestycja.

Kliknij przycisk "Zamów" i naucz się prawidłowo wypełniać weksle in blanco.


"Zobacz opinie innych"

Zobacz opinie innych na temat poradnika pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić, gdy zajdzie taka potrzeba":

 

„Wreszcie ktoś prosto wyjaśnił jak należy to zrobić. Do tej pory, za każdym razem gdy miałem wypełnić weksel mocno się stresowałem. To już za mną.”

Mariusz, przedsiębiorca

„Podobało mi się pokazanie wypełniania weksla krok po kroku. Czułam się jakby ktoś mnie prowadził za rękę ...”

Anna, Warszawa 

„Witam. Bardzo pomocne.”

Andrzej, 37 lat

„Na rynku brakuje takich praktycznych poradników napisanych zwykłym językiem. Brawo dla Pana.”

Bożena, właścicielka biznesu

„Bardzo przejrzysty poradnik.”

Krzysztof M., Bydgoszcz

„Tematyka trudna, ale z tym poradnikiem jakoś przez to przebrnąłem.”

Władysław

„Prosto napisane i z przykładami. Dobrze opisano jak krok po kroku wypełnić weksel.”

Jacek, 42 lata

„Bardzo dobry poradnik. Porady w nim ujęte naprawdę ułatwią mi życie.”

Józef S.

„Gratulacje, czegoś takiego właśnie szukałem. Kompletna pomoc nawet dla laika. Załapałem od pierwszego razu”.    

Janusz. Z., inwestor

"Przeczytałem i skorzystałem i wiem że warto było kupić ten poradnik.”

Jarosław, przedsiębiorca

„Podobało mi się dokładne wyjaśnienia tego co wcześniej było dla mnie czarną magią, mimo że pracuje w biurze rachunkowym i miałam już w rękach weksle in blanco”.

Iwona, księgowość

 

 

 

Serdecznie zapraszam Cię do zakupu poradnika pt. "Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba."

 

 

 

radca prawny

i właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl

 

PS.

Oczywiście możesz nie zamawiać tego poradnika i na własne życzenie komplikować sobie życie "po omacku" wypełniając weksle in blanco.

Możesz jednak zamówić ten poradnik i uniknąć kłopotów i stresów związanych ze źle wypełnionym wekslem in blanco.

Wybór należy tylko do Ciebie.

Ale działaj rozsądnie.

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to przypominam o 30 - dniowej gwarancji satysfakcji. Zamawiając poradnik nic więc nie ryzykujesz, a możesz dużo zyskać.

 

"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - Marek Zwoliński

Cena: tylko 97 zł

Gwarancja satysfakcji: 30 dni

Ilość stron: 23

Forma: poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

 

 

 


 

UWAGA

Aby korzystać z publikacji elektronicznych wymagane jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli program ten nie jest zainstalowany na komputerze, to można go ściągnąć tutaj:

  

  


 

wróć do początku strony

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021