Bezpieczna dla właściciela lokalu umowa najmu lokalu. Co zrobić żeby móc bezpiecznie wynająć mieszkanie nie tracąc praw właściciela lokalu? Zagadnienia te opisane są w praktycznym poradniku pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie". Z poradnika tego dowiedzą się Państwo jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie, żeby nie mieć kłopotów z najemcą.

 

 

"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - czyli umowa najmu lokalu bezpieczna dla właściciela - Marek Zwoliński

Gwarancja satysfakcji: 30 dni

Ilość stron: 60

Forma: poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

 

 

 

 


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie?"

 

WAŻNE: w tym poradniku jest wyjaśnione, krok po kroku co musi zrobić Właściciel lokalu mieszkalnego żeby bez obaw wynajmować swoje mieszkanie Najemcy.

 

Czy gdyby istniał sposób, dzięki któremu mógłbyś swobodnie cieszyć się własnością Twojego mieszkania i nie martwić się najemcą, to ... czy chciałbyś go poznać?

Myślę, że na pewno tak, bo to bardzo przyjemna perspektywa.

Bardzo bym chciał, żeby wynajmowanie Twojego lokalu mieszkalnego przysparzało Ci samych zysków. Jednak wszyscy wiemy, że niestety nie zawsze tak jest.

W Polsce bardzo często Właściciel, wynajmując swój lokal najemcy, zamiast przewidywanych korzyści, ma z tego powodu same kłopoty. Dlatego wielu świadomych tego Właścicieli mieszkań, zastanawia się, czy w ogóle wynajmować swoje mieszkania innym. 

Przy standardowej umowie najmu, to Najemca ma o wiele więcej praw niż Ty - Właściciel lokalu.

Najem lokali mieszkalnych jest uregulowany w Kodeksie cywilnym i w ustawie skrótowo tu przeze mnie nazywanej - ustawą o ochronie praw lokatorów. Dla Ciebie, czyli Właściciela lokalu najistotniejsze są uregulowania zawarte w tej drugiej ustawie, ponieważ przyznaje ona Najemcy dużo więcej praw niż Tobie.

Twoje obawy związane z wynajmowaniem Twojego lokalu najemcom są więc uzasadnione.

Obawy Właściciela lokalu

 

Właściciel wynajmujący swoje mieszkanie najczęściej obawia się, że:

  najemcy nie będzie można eksmitować

  najemca nie będzie mu płacił czynszu na czas 

  najemca zniszczy mu jego lokal

  ceny wynajmu lokali mogą znacznie wzrosnąć, a on dalej będzie otrzymywał ustalony wcześniej niski czynsz

  najemca nie będzie płacił czynszu i nie będzie chciał opuścić lokalu

Niestety, gdy zawierana jest standardowa umowa najmu, to wszystkie te obawy są uzasadnione.

 

Wynajmowanie lokalu bez umowy

Z powodu przepisów, które dają uprzywilejowaną pozycję najemcy, i dodatkowo kierując się jeszcze powyższymi obawami, możesz postanowić, że będziesz bez umowy udostępniać Twój lokal najemcy. Niestety to również nie jest dobre rozwiązanie. 

Oto powody:

Najemca może udowodnić że stosunek najmu istnieje

Musisz wiedzieć, że „wynajmowanie lokalu” bez umowy też nie jest bezpieczne. W sytuacji sporu z Właścicielem, mimo tego że umowa najmu nie została zawarta na piśmie, Najemcy łatwo będzie mógł udowodnić, że jest jednak związany z Tobą umową najmu. A gdy Najemca udowodni, że był związany umową najmu z Właścicielem lokalu, to będzie uznany za lokatora, którego chronią korzystne przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Donos najemcy lub sąsiadów do Urzędu Skarbowego

Wynajmując lokal bez umowy narażasz się na donos Najemcy, sąsiadów lub innych osób do Urzędu Skarbowego. Składanie wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym, nawet jeśli nie zostanie wszczęte postępowanie karnoskarbowe jest zawsze przykre dla Właściciela.

Tylko wyobraź sobie siebie w takiej sytuacji …

I już wiesz, że trzeba tego unikać.

Nie zwiększa się zdolność kredytowa Właściciela lokalu

 Ponadto co bardzo często nie jest brane pod uwagę przy tego typu kalkulacjach, nie wykazywanie dochodów z najmu, powoduje że Twoja zdolność kredytowa nie wzrasta, co z kolei nie zwiększa Twoich  szans na uzyskanie kredytu na zakup nowego lokalu mieszkalnego. Nie możesz więc w sposób radykalny (dzięki skorzystaniu z kredytu bankowego) powiększać stanu swojego majątku.

A przecież jednym z Twoich głównych celów, powinno być dążenie do zwiększania liczby wynajmowanych lokali, tak żeby docelowo uczynić z wynajmu, stabilne i zadowalające źródło pasywnego dochodu.

Najważniejszy problem Właściciela !

EKSMISJA LOKATORA

Najistotniejszą kwestią dla Ciebie jako Właściciela lokalu, gdy okaże się że najemca nie zachowuje się tak jak z nim ustalono, jest szybkie wypowiedzenie umowy najmu i niezwłoczne opuszczenie lokalu przez takiego najemcę. Jednak z racji korzystnych dla najemcy przepisów, zawartych w „ustawie o ochronie praw lokatorów”, takiego najemcę bardzo ciężko jest zmusić do opuszczenia wynajmowanego lokalu.

W Polsce przymusowe opróżnienie lokalu, czyli tzw. eksmisja lokatora możliwa jest tylko na podstawie wyroku sądowego. Za każdym razem, gdy lokator nie będzie chciał opuścić Twojego lokalu (co dzieje się bardzo często), będziesz musiał uzyskać w sądzie wyrok nakazujący eksmisję krnąbrnego lokatora. Jakkolwiek już samo postępowanie sądowe będzie dla Ciebie dużą uciążliwością, to nie to jest Twoim największym problemem.

Największym Twoim problemem jest bowiem to, że orzekając nakaz eksmisji określonych grup lokatorów, sąd ma obowiązek orzekać także o zapewnieniu tym lokatorom lokalów socjalnych (zastępczych).  

A orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Wynika z tego to, że nawet po uzyskaniu w sądzie korzystnego dla Ciebie wyroku nakazującego eksmisję lokatora z Twojego lokalu, jeśli wyrok ten będzie dotyczył określonych grup lokatorów, to eksmisja będzie wstrzymana do czasu zapewnienia tym lokatorom lokali socjalnych (zastępczych).

Lokatorzy szczególnie chronieni

 

Kategorie tych szczególnie chronionych lokatorów, którym trzeba zapewnić lokal socjalny, to:

 kobiety w ciąży, 

 małoletni niepełnosprawni lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący, 

 obłożnie chorzy, 

 emeryci i renciści spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 

 osoby posiadającej status bezrobotnego, 

 osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Problem polega na tym, że to właśnie ludzie z tych „niebezpiecznych” dla Ciebie kategorii, najczęściej potrzebują lokali mieszkalnych i są najemcami.

Z zasady do tych kategorii należą przecież osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, choćby na kredyt. Są to więc przede wszystkim: młode małżeństwa, emeryci, renciści i bezrobotni. W stosunku do wszystkich lokatorów tego typu, sąd nakazując ich eksmisję musi jednocześnie orzec o zapewnieniu im lokali socjalnych.

W okresie zimowym nie można eksmitować

Ponadto wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu (czyli eksmisję) nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Brutalna rzeczywistość

W teorii obowiązek zapewnienia lokali socjalnych spoczywa na gminach.

Jednak w praktyce, wygląda to tak, że gminy najczęściej nie dysponują na bieżąco takimi lokalami i do czasu ich zapewnienia taki lokator dalej mieszka w Twoim lokalu.

Powstaje więc sytuacja, w której mimo że jesteś właścicielem mieszkania, to nie możesz nim swobodnie dysponować. Musisz znosić obecność lokatora, z którym na dodatek, najczęściej nie jesteś już w dobrych stosunkach.

Twój lokal, nie dość, że nie przynosi Ci żadnych pożytków, to jeszcze często jest źródłem strat finansowych, bo obrażony na Ciebie lokator nie dba już o lokal, a czasami nawet świadomie go niszczy.

Ponadto lokator korzysta z mediów, bardzo często nie płacąc za nie, a Ty jako właściciel lokalu musisz jeszcze dodatkowo płacić rachunki za wodę, energię elektryczną, cieplną i inne.

Taka sytuacja może trwać nawet kilka lat.

Tylko wyobraź sobie jaki to może być koszmar.

Jest to absurd, ale niestety zgodny z prawem.

Teoretycznie gmina z tytułu powyższych strat, powinna zapłacić Ci odszkodowanie, ale znowu będzie to dopiero za jakiś czas i też w przypadku jakiegokolwiek sporu, czy to o kwotę tego odszkodowania, czy o inne kwestie, znowu będziesz musiał swoich praw dochodzić w sądzie. A więc znowu będzie musiał ponieść duże koszty i stracić jeszcze więcej czasu.

Na szczęście jest rozwiązanie Twoich problemów

Wystarczy, że zamówisz poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie", żeby dowiedzieć się jak w/w absurdów uniknąć i w sposób nieskrępowany cieszyć się własnością Twojego lokalu mieszkalnego. Będziesz mógł dysponować Twoim lokalem w sposób dla Ciebie najkorzystniejszy, a nie tak, jak nakazują Ci przepisy prawa chroniące lokatorów.

W poradniku tym znajdziesz rozwiązanie każdego Twojego problemu i każdej Twojej obawy związanej z wynajmowaniem Twojego lokalu najemcom.

Co wobec tego, jako rozsądny człowiek, powinieneś zrobić, jeżeli chcesz bezpiecznie wynająć Twój lokal mieszkalny? Lub też co powinieneś zrobić gdy już wynajmujesz Twój lokal i chciałbyś wzmocnić Twoją pozycję w relacji z najemcą?

Powinieneś zadbać o Twoje interesy zamawiając poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie".     

"Co zyskasz kupując ten poradnik?"

W poradniku pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" znajdziesz niezbędne informacje potrzebne do wynajęcie lokalu najemcy w taki sposób, który nie ograniczy Twoich praw do Twojego lokalu i pozwoli Ci cieszyć się swobodnie jego własnością.

Poznasz procedurę, krok po kroku prowadzącą Cię przez cały proces najmu - od zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy, aż do bezproblemowego zakończenia najmu.

Korzyści jakie uzyskasz dzięki wiedzy zawartej w tym poradniku:

w razie kłopotów z najemcą szybko pozbędziesz się go z Twojego lokalu

poznasz procedurę prowadzącą Cię krok po kroku przez proces zawarcia bezpiecznej i korzystnej dla Ciebie umowy najmu

dowiesz się dlaczego wynajmowanie lokalu bez umowy to nie jest dobre rozwiązanie

 dowiesz się jak łatwo wzmocnić chęć najemcy do wywiązywania się z umowy najmu zawartej z Tobą

zaoszczędzisz na prawniku - co najmniej kilkaset złotych

będziesz mógł swobodnie regulować wysokość czynszu

będziesz mógł zamieszkać w Twoim lokalu jeśli trakcie najmu zajdzie taka potrzeba - gdy podpiszesz standardową umowę najmu nie będzie to możliwe

dostaniesz wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy najmu lokalu

wiedzę zawartą w tym poradniku będziesz wykorzystywał wielokrotnie

zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci bardziej świadomie  zabezpieczać swoje interesy

Ciesz się tymi korzyściami i już teraz zamów ten praktyczny poradnik.


 

"Całkowite bezpieczeństwo transakcji - 30 dniowa gwarancja satysfakcji"

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości to wiedz o tym, że możesz bez żadnych obaw zamówić ten poradnik, ponieważ otrzymujesz ode mnie 30 dniową gwarancje satysfakcji.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wpłaty pieniędzy uznasz, że jesteś niezadowolony z tego zakupu, to wystarczy że zawiadomisz mnie o tym, a ja zwrócę Ci Twoje pieniądze, które zapłaciłeś mi za ten poradnik - tak właśnie działa 30 dniowa gwarancja satysfakcji.

Widzisz więc, że zakup tego poradnika jest całkowicie bezpieczny, bo Ty niczym nie ryzykujesz.

Zamawiając ten poradnik możesz tylko zyskać.


"Ile to kosztuje?"

A ile zapłacisz za poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" i wszystkie związane z nim korzyści?

Mniej niż wynosi cena najprostszej porady prawnej.

Co więcej, za taką cenę nie masz nawet szans na uzyskanie rzetelnej porady prawnej na ten temat.

A jeszcze wyobraź sobie ile możesz stracić, gdy nie zadbasz o swoje interesy jako Właściciel lokalu, trafiając na kłopotliwego albo wręcz nieuczciwego najemcę? Z pewnością są to bardzo duże kwoty. Kwoty których strata spowoduje, że cały pomysł wynajmowania mieszkania straci sens. Dodaj do tych kwot jeszcze koszty stresów, zszarganych nerwów, utraconego zdrowia i czasu. To wszystko możesz łatwo stracić.

Zastanów się czy chcesz ponosić takie koszty, w sytuacji gdy tak łatwo możesz ich uniknąć.

Jeżeli więc zależy Ci na Twoich pieniądzach i na Twoim zdrowiu, to nie czekaj już dłużej i zamów poradnik pt. "Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie".

Ważne: To nie wydatek. To inwestycja, która zwraca się co miesiąc

Kliknij przycisk "Zamów" i dowiedz się jak bezpiecznie wynajmować Twoje mieszkanie.

 

 

radca prawny

i właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl

 

PS.

Oczywiście możesz nie zamawiać tego poradnika i na własne życzenie komplikować sobie życie z najemcami.

Możesz jednak zamówić ten poradnik i uniknąć kłopotów i stresów związanych z kłopotliwym najemcą.

Wybór należy tylko do Ciebie.

Ale działaj rozsądnie.

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to przypominam o 30 - dniowej gwarancji satysfakcji. Zamawiając poradnik nic więc nie ryzykujesz, a możesz dużo zyskać.

 

"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie - czyli umowa najmu bezpieczna dla właściciela lokalu" - Marek Zwoliński

Cena: tylko 97 zł

Gwarancja satysfakcji: 30 dni

Ilość stron: 60

Forma: poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

 

 

 


 

UWAGA

Aby korzystać z publikacji elektronicznych wymagane jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli program ten nie jest zainstalowany na komputerze, to można go ściągnąć tutaj:

  

  


 

wróć do początku strony

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021