Tel. 608 401 322, e-mail: biuro@zdg.pl

Strona główna Artykuły Płatność O firmie Nota prawna Kontakt
 
 
Oferta usług
 
Weksel:
sprawy sądowe
zastosowanie weksla
 
Sprawy cywilne:
Sprawy o zapłatę
Przedawnienie
Odszkodowania
Egzekucja komornicza
Spadki
Darowizna/Dożywocie
 
Kredyty frankowe
 
Sprawy małżeńskie:
Rozwód
Podział majątku małżonków
Odpowiedzialność za długi małżonków
Intercyzy
 
Nieruchomości:
Zasiedzenie
Rozgraniczenie
Podział współwłasności
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Księgi wieczyste
 
Sprawy karne:
Obrona
Reprezentacja
Dozór elektroniczny
 
Spółki
Spółka cicha
Przekształcanie spółek
 
Ochrona majątku
dla Kapitału
dla Przedsiębiorcy
dla Wspólnika
Konkubenci
Darczyńcy
 
Opinie prawne
 
 
 
 

BEZPIECZNA SPÓŁKA CYWILNA


"Bezpieczna spółka cywilna" -
radca prawny Marek Zwoliński


Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)

zamawiam

bezpieczna spółka cywilna"Ty też możesz śmiać się ze zrujnowanych wspólników spółek cywilnych, jeśli zamówisz mój poradnik!"

 

 

Szanowny przyszły lub aktualny wspólniku spółki cywilnej.

 

"RYZYKO WSPÓLNIKA"

Oczywistym jest, że prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki cywilnej wiąże się z ryzykiem dla Ciebie jako wspólnika. Jest to ryzyko duże przede wszystkim dlatego, że kontrola ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie zależy tylko do Ciebie. Nie jesteś przecież jedyną osobą, która ma bezpośredni wpływ na Twoją sytuację i wspólne przedsięwzięcie. Na Twoją sytuację bezpośredni wpływ ma także Twój wspólnik.

"ZAUFANY WSPÓLNIK"

W związku z tym wszyscy wiemy, że aby osiągnąć sukces działając jako spółka cywilna potrzebny jest Ci przede wszystkim zaufany wspólnik. A zaufanie - rzecz względna. Dziś jest, a jutro może go już nie być. Wszystko się zmienia - to jedyny pewnik. Dlatego nawet jeśli dziś ufasz swojemu wspólnikowi, to chcesz się zabezpieczyć.

 

"KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY"

Zaufanie można mieć tylko do osoby która dobrze znasz. Są jednak takie przypadki, kiedy gdy chcesz robić biznes, to musisz wejść w spółkę z osobą której nie znasz. Jedyne co o tej osobie wiesz, to to że posiada zasoby, których Ty nie masz. A zasoby te są niezbędne do prowadzenia planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia. W takich przypadkach nawet gdy nie znasz Twojego przyszłego wspólnika, to jednak musisz założyć z nim spółkę cywilną. I znów, tym bardziej musisz się zabezpieczyć.

Zabezpieczenie nie jest więc wyborem. Zabezpieczenie jest koniecznością.

 

Podstawowym zabezpieczeniem każdego wspólnika spółki cywilnej jest podpisanie bezpiecznej umowy spółki cywilnej, która zapewni ochronę każdemu wspólnikowi przed standardowo występującym ryzykiem.

 

"SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW"

Ryzyko związane z prowadzeniem spółki cywilnej wynika przede wszystkim z tego, że zwykle każdy wspólnik spółki cywilnej może zaciągać zobowiązania w imieniu spółki. A za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Oznacza to w praktyce, że jeden wspólnik zaciąga zobowiązania (długi), a pozostali wspólnicy muszą je spłacać. Jest to normalne gdy wspólnik zaciąga zobowiązania służące realizacji celu w jakim dana spółka cywilna została zawarta. Natomiast gdy wspólnik nie nadaje się na wspólnika, jest nieprofesjonalny, nieracjonalny, nierzetelny, złośliwy lub po prostu niemądry, to może zaciągać niepotrzebne zobowiązania (długi), które jednak pozostali wspólnicy spółki cywilnej muszą spłacać.

Dzieję się tak najczęściej już w ostatnim okresie działalności spółki, gdy wspólnicy są pokłóceni i działając sobie na złość, podejmują nieracjonalne i głupie decyzje. Często takie działania doprowadzają do rozwiązania spółki lub wystąpienia z niej wspólnika, który nie zgadza się z takimi działaniami nierzetelnego wspólnika lub wspólników. Takie sytuacje prowadzą też przede wszystkim do powstania długów, które „niewinny” wspólnik musi „z bólem” spłacać. Nie będę już nawet wspominał o stracie spowodowanej zaprzestaniem działalności wspólnego przedsiębiorstwa, które w powyższych okolicznościach przestało działać i przynosić dochody. Każdy z łatwością wyobraża sobie tę bezsensowną sytuację.

"SPÓŁKA DOBRZE PROSPERUJE A TRZEBA JĄ ROZWIĄZAĆ"

Kolejnym ryzykiem, które „spędza sen z oczu” wspólników dobrze prosperujących spółek cywilnych, jest także możliwość rozwiązania spółki cywilnej przez wierzyciela osobistego któregoś ze wspólników.

Chodzi o to, że każdy wspólnik oprócz tego, że działa w ramach spółki cywilnej, to jeszcze przecież prowadzi swoje życie prywatne lub też prowadzi inne interesy i przedsięwzięcia, w związku z którymi mogą powstać długi. Może się okazać, że długów tych taki wspólnik nie będzie z różnych powodów spłacał. Wtedy wierzyciel osobisty tego wspólnika może doprowadzić do rozwiązania spółki, po to żeby móc się zaspokoić z należności, które przypadną wspólnikowi będącemu jego dłużnikiem z tytułu rozwiązania spółki.

Ryzyko polega więc na tym, że dobrze prosperująca spółka cywilna, w wyniku działań jednego ze wspólników nawet nie związanych z tą spółką, zostanie obowiązkowo rozwiązana, nawet gdy stracą na tym pozostali jej wspólnicy. W takiej sytuacji dobrze prosperujący biznes najczęściej przestaje istnieć.

Przezorny wspólnik spółki cywilnej przed takimi sytuacjami musi się zabezpieczyć. Przecież nierzadko taka spółka, to cały dorobek życiowy poszczególnych jej wspólników, więc nie można pozwolić żeby ten dorobek tak łatwo się zmarnował. Dokonać tego można zawierając bezpieczną umowę spółki cywilnej. 

"SPÓŁKA CYWILNA - PRAWIE JAK MAŁŻEŃSTWO"

To nie koniec możliwych komplikacji dla wspólników spółek cywilnych.

Spółka cywilna, jeśli by na nią spojrzeć z punktu widzenia emocji wspólników, to bardzo osobisty układ, w który wspólnicy angażują się emocjonalnie. Jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, to nie zawaham się nawet porównać spółki cywilnej do swego rodzaju małżeństwa.

Wszyscy wiemy jakie emocje towarzyszą rozwodom kochającym się jeszcze niedawno małżonków. Możemy więc sobie wyobrazić, że podobne emocje mają miejsce pomiędzy wspólnikami przy rozwiązaniu spółki. Wtedy często proste i oczywiste rozliczenia napotykają na niebywałe wręcz trudności ze strony urażonego wspólnika. Rozwiązanie spółki czy też wystąpienie wspólnika ze spółki to swego rodzaju rozwód wspólników. I tak jak każdemu rozwodowi, także wystąpieniu wspólnika ze spółki lub rozwiązaniu spółki towarzyszą negatywne emocje, które utrudniają prawidłowe i szybkie rozliczenie się wspólników. Mając to na uwadze, należy już przy zawieraniu spółki skorzystać z możliwości, które pozwolą na  sprawne, prawidłowe i szybkie rozliczenie się wspólników, bez niepotrzebnego przeciągania sprawy.  

"NIEZNANE RYZYKA WSPÓLNIKÓW"

Ponadto trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet mimo największej przezorności, nie zawsze uda się zabezpieczyć przed wszystkimi możliwymi stratami. Dlatego mając to na uwadze, przezorny wspólnik powinien zapewnić sobie możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy od wspólnika będącego „źródłem kłopotów”. Możliwość taką zapewnia bezpieczna umowa spółki cywilnej.

Widzimy więc, że nie możemy beztrosko i nieprofesjonalnie podchodzić do zawarcia umowy spółki cywilnej. Należy wystrzegać się więc zawierania standardowych spółek cywilnych, bazując na bezpłatnych lub tanich umowach spółki cywilnej dostępnych w internecie lub też w specjalistycznych książkach. Wzory tych umów są po prostu zbyt szablonowe, i najczęściej w żaden sposób nie zabezpieczają interesów wspólników.

Także umowy spółek cywilnych sporządzane przez profesjonalistów (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, biura rachunkowe, itp.) najczęściej nie zabezpieczają wspólników przez w/w ryzykami. Trzeba zawsze pamiętać, że osobą najbardziej zainteresowaną Twoim bezpieczeństwem jesteś Ty. Jeśli Ty nie zadbasz o swój interes, to nikt o niego nie zadba. Z racji niskich cen za sporządzenie umowy spółki cywilnej, umowy te nawet sporządzane przez profesjonalistów są zazwyczaj standardowe i co za tym idzie nie zapewniają bezpieczeństwa wspólnikom. Do w/w specjalistów można ewentualnie się udać z umową sporządzoną przeze mnie, tak żeby znając dany stan faktyczny zmodyfikowali przedstawioną im umowę do Twoich potrzeb.

Podsumowując:

Należy zawierać takie spółki cywilne, które pozwolą na prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w sposób zapewniający bezpieczeństwo wspólników oraz umożliwiające sprawne rozstanie i rozliczenia się wspólników, gdy uznają że nie chcą prowadzić wspólnego interesu.

Jeśli myślisz jak profesjonalista, to na pewno się ze mną zgadzasz.

Zamów więc poradnik pt. "Bezpieczna spółka cywilna", w którym jest zamieszczona bezpieczna umowa spółki cywilnej.

 

zamawiam

Ile to kosztuje?

Ile zapłacisz za poradnik pt. "Bezpieczna spółka cywilna" i korzyści jakie uzyskasz z zawartej w nim praktycznej wiedzy?

Otóż mniej niż kosztuje najprostsza i sensowna porada prawna w tej kwestii, nie mówiąc już nawet o koszcie sporządzenia sensownej umowy spółki cywilnej.
Co więcej, za tę cenę nie masz nawet szans na uzyskanie sensownej porady w tej kwestii i sporządzenie chroniącej Twoje interesy umowy spółki cywilnej. 

Ta cena to tylko 297 zł brutto.

Myślisz że za taką cenę profesjonalny prawnik będzie chciał z Tobą rozmawiać przez kilka godzin i wyjaśniać wszystkie istotne dla Twoich interesów kwestie? Czy po takiej konsultacji zapamiętasz wszystkie istotne szczegóły? ... Czysta fantazja.

A teraz jeszcze wyobraź sobie ile możesz stracić, gdy zwiążesz się umową spółki z toksycznym, złośliwym lub po prostu niepoważnym wspólnikiem?

Z pewnością są to duże kwoty pieniędzy. Ale do tego dolicz również stratę zdrowia, zszarganych nerwów i utracony czas.

Te straty spowodują, że cała spółka cywilna i związane z nią przedsięwzięcie stracą sens.

Rozsądnie zastanów się czy chcesz ponosić takie koszty i ryzyka, w sytuacji gdy tak łatwo możesz ich uniknąć.

Zachowaj sie jak biznesmen i zamów poradnik pt. "Bezpieczna spółka cywilna".  

radca prawny Marek Zwoliński
radca prawny Marek Zwoliński

 


"Bezpieczna spółka cywilna" -
radca prawny Marek Zwoliński

Cena: 297 zł

Forma: praktyczny poradnik w formie elektronicznej (plik w formacie PDF - ebook)


bezpieczna spółka cywilna

KROK 1 - wypełnienie formularza

"Ty też możesz śmiać się ze zrujnowanych wspólników spółek cywilnych, jeśli zamówisz mój poradnik!"

 

TAK! Zamawiam poradnik pt. "Bezpieczna spółka cywilna" za cenę 297 zł brutto.

 

Dane do zamówienia:

   Imię                                                                Nazwisko                               

  

  Nazwa firmy                                                 NIP (z myślnikami)

  

  Ulica, nr domu i lokalu                                Kod pocztowy i miejscowość

    

  E - mail                                                          Telefon

  

  Kraj

 

 

 

Oświadczam że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie serwisu zdg.pl .

                                         

 

 

 

 

 


 

KROK 2 - dokonanie wpłaty

 

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu zamówienia należy wpłacić kwotę 297 na rachunek bankowy nr:

 

67 1140 2004 0000 3802 3248 1090

 

 

KROK 3 - wysłanie publikacji na wskazany adres e-mail

 

Po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie na wskazany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany zamówiony poradnik w postaci pliku w formacie pdf.

Aby otrzymać fakturę VAT należy po opłaceniu zamówienia wysłać e-mail na adres biuro@zdg.pl , w którym podane będą następujące dane:

- pełna nazwa firmy,

- adres firmy,

- numer NIP.

Fakturę VAT wysyłam listem zwykłym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania e-maila i dokonania płatności.

 

 

wróć do początku strony

 

Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2024 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Mazowiecka 1E, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax (29) 764 28 82